Tin tức mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 240
  • Trong tuần: 437
  • Tất cả: 45,268

KẾ HOẠCH Hoạt động Công đoàn năm học 2018 - 2019

Save

            LĐLĐ HUYỆN VĂN BÀN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG PTDTBT THCS CHIỀNG KEN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       

         Số: 08 /KH-CĐ                             Chiềng Ken, ngày 10 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động công đoàn năm học 2018 – 2019

 

 -Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam số 07/2007/QĐ – BGD & ĐT
        - Căn cứ hướng dẫn triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn của Liên đoàn lao động huyện Văn Bàn năm học 2018-2019;

 - Căn cứ kế hoạch số 28  /KH-THCS ngày  tháng   năm  2018  của Hiệu trưởng trường PTDTBT THCT Chiềng Ken về việc chỉ đạo nhiệm vụ năm học 2018-2019;

- Căn cứ vào Nghị quyết và chương trình hoạt động Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và của địa phương năm học 2018 - 2019;

Công đoàn cơ sở trường PTDTBT THCS Chiềng Ken xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019 với những nội dụng cụ thể như sau:

 

Phần thứ 1

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2017 - 2018

          1. Những thành tích nổi bật:

          Năm học 2017 - 2018 Công đoàn cơ sở trường đã hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động cán bộ giáo viên, thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Phụ nữ giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, phong trào thi đua “Hai tốt”. Góp phần từng bước giữ được chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó công đoàn tích cực việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên chăm lo đời sống cán bộ, viên chức. Ban chấp hành phối hợp với lãnh đạo chính quyền đồng cấp tranh thủ sự chỉ đạo cấp ủy đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ cơ bản của năm học và các chương trình hành động của công đoàn đã đề ra cho hoạt động công đoàn năm học 2016 - 2017, tăng cường công tác kiểm tra, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo xuống các tổ công đoàn bộ phân. Đã áp dụng tốt công nghệ thông tin vào công tác quản lý và công tác giảng dạy nhằm đổi mới phương pháp dạy học.

          Triển khai và thực hiện các cuộc vận động lớn  của địa phương, của toàn Ngành một cách cụ thể, thiết thực, có hiệu quả:; Ủng hộ tân binh lên ; Ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2016; quỹ vì người nghèo...

* Kết quả cuối năm học 2017– 2018:

          - Đoàn viên công đoàn xuất sắc: 05

          - Đoàn viên công đoàn khá:

          - LĐLĐ huyện khen:  1 cá nhân

2. Những tồn tại, khuyết điểm trong quá trình thực hiện:

Kinh phí hoạt động công đoàn còn hạn hẹp, cơ sở vật chất công đoàn cơ sở còn thiếu nên ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động phong trào của Công đoàn.

 

 

Phần thứ 2

NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2018 - 2019

          I. Thuận lợi

Nhà trường là một khối thống nhất, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, các tổ chức trong nhà trường hoạt động đồng bộ, thống nhất dưới sự chỉ đạo của của chi bộ Đảng, BGH, BCHCĐ, đoàn thanh niên và đội thiếu niên tiền phong….

Các đồng chí ĐVCĐ đều xác định rõ quan điểm lập trường, tư tưởng, có ý thức trách nhiệm trong công việc, sinh hoạt tập thể có nền nếp.

Được sự quan tâm sát sao của các cấp quản lý giáo dục, các ban ngành đoàn thể đã tạo điều kiện tốt cho các hoạt động công đoàn.

Cơ sở vật chất nhà trường khang trang, sạch sẽ đảm bảo phục vụ tốt cho việc dạy và học.

Số lượng đạt chuẩn về trình độ và đủ về số lượng.

Đảng uỷ, chính quyền và nhân dân trong xã có sự quan tâm tới sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Học sinh có nhiều cố gắng trong học tập tu dưỡng rèn luyện .

          Đa số giáo viên đã đạt chuẩn, có tâm huyết với nghề, thực sự thương yêu học sinh, quan tâm đầy đủ đến các mặt giáo dục của đơn vị.

Học sinh có đủ SGK, đồ dùng học tập.

          Trường lớp đã có nề nếp, cơ sở vất chất tương đối đảm bảo cho công tác dạy và học.

                    II. Khó khăn

Một số bộ phận nhân dân chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình. Điều kiện kinh tế của một bộ phận nhân dân gặp nhiều khó khăn, địa bàn sinh sống xa trường nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác vận động và duy trì số lượng học sinh. Đặc biệt là cụm dân cư Thi, Phún, Bẻ 4

Một số đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vẫn còn Đoàn viên chưa cố gắng trong chuyên môn.

 

Phần thứ  3

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CỤ THỂ NĂM HỌC 2018 – 2019

            I. Nhiệm vụ trọng tâm

          1. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và lao động trong ngành, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả Giáo dục - Đào tạo, phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

2. Nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ Tin học và ngoại ngữ của đội ngũ  CB- GV nhằm thực hiện nhiệm vụ Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục.

3. Vận động, tổ chức cho CB-GV tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn do  ngành phát động.

          4.  Đổi mới tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng và phát triển Đảng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

          II. Nhiệm vụ cụ thể

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Chương trình 1: Đẩy mạnh tuyên truyền vận động các bộ nhà giáo, người lao động về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết chủ trương công tác công đoàn; Xây dựng phát triển đội ngũ

a. Yêu cầu

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động CB – GV - NV  thực hiện tốt Nghị quyết, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện điều lệ công đoànViệt Nam và các văn bản hướng dẫn của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn.

- Tiếp tục phối hợp chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền về pháp luật, chủ quyền Biển đảo; tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trọng tâm là hoạt động kỷ niệm 20/10; 20/11; 22/12; 8/3; 30/4; 19/5

- Tuyên truyền vận động CB-GV-NV thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Đẩy mạnh phát hiện bồi dưỡng nêu gương  và tôn vinh các tập thể cà cá nhân điển hình tiên tiến trên các mặt hoạt động tại cơ sở về công tác quản lý, công tác giảng dạy, chủ nhiệm lớp, các hoạt động xã hội…nhằm nâng cao đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp trong CB-GV-NV.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức thực hiện Luật Giáo dục và Điều lệ trường học trong các cơ sở Giáo dục; động viên CBGVNV-NV tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong giảng dạy và quản lý giáo dục.

 b. Chỉ tiêu

- 100% ĐV LĐ thực hiện tốt nội quy lao động, chính sách pháp luật của nhà nước.

- 100% ĐV LĐ được tham gia học tập chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nhiệm vụ năm học, các văn bản chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước về GD&ĐT; các quy định của ngành, của nhà trường các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên.

- 100% ĐV LĐ thực hiện tốt  cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

- Bồi dưỡng, giới thiệu cho chi bộ Đảng ít nhất 4 Đoàn viên ưu tú tham dự lớp cảm tình Đảng và kết nạp được 04 đ/c vào Đảng cộng sản Việt Nam .

c. Biện pháp chính

- Phối hợp với chuyên môn có kế hoạch bồi dưỡng, học tập cụ thể tạo điều kiện thuận lợi để CBGVNV bồi dưỡng. Phát huy tác dụng đội ngũ cán bộ cốt cán, giáo viên giỏi.

- Tổ chức tốt các buổi học tập chuyên đề, hội nghị CBCC, học tập các văn bản và chỉ thị của ngành.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện tốt  cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, tổ chức cho ĐVLĐ viết và ký cam kết thực hiện ba cuộc vận động này.

Làm tốt công tác tham mưu với chi bộ Đảng về công tác xây dựng Đảng.

2. Chương trình 2: Chăm lo đời sống, Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định: 

a. Yêu cầu:

Công đoàn cơ sở phối hợp tốt với chuyên môn

Mỗi đoàn viên nắm vững chế độ, chính sách đối với mỗi ĐV LĐ.

Nâng cao hiệu quả công tác vận động, tổ chức đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho các ĐV LĐ.

b.  Chỉ tiêu:

-  Phấn đấu 70% ĐV LĐ có mức thu nhập từ khá trở lên.

- 100% ĐV LĐ được đi tham quan du lịch, học tập gương điển hình tiên tiến ít nhất 3 lần trong nhiệm kỳ này (2017- 2022) bằng nhiều hình thức.

-   100%   ĐV LĐ được xét nâng lương đúng kỳ hạn

- 100% ĐVLĐ tham gia đóng quỹ, đoàn phí công đoàn, quỹ tham quan 300.000đ/người/ 1 tháng.

- 100% ĐV nắm vững và thực hiện đúng chế độ chính sách của Đảng và nhà nước.

- Duy trì và đẩy mạnh hoạt động văn nghệ TDTT, tham gia đầy đủ các hội thi do cấp trên tổ chức.

 c.  Biện pháp chính

- Phối hợp với chính quyền cùng cấp với ban thanh tra nhân dân, UBKT CĐ giám sát việc thực hiện chế độ, tiêu chuẩn của nhà nước đối với CBGVNV trong ngành.

- Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống của CBGVNV đặc biệt là những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Hướng dẫn đoàn viên chủ động xây dựng quỹ tương trợ đời sống, quỹ khuyến học để động viên kịp thời cho CBGVNV có thành tích cao trong công tác và học tập.

- Xây dựng nghị quyết thăm hỏi công khai ngay đầu nhiệm kỳ.

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế khen thưởng sát yêu cầu thực tế.

- Đầu tư, khai thác nguồn kinh phí cho hoạt động TDTT, văn hoá văn nghệ.

- Tăng cường hơn nữa việc nắm bắt thông tin 2 chiều động viên thăm hỏi, giúp đỡ CBGVNV kịp thời.

 

3. Chương trình 3: Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ CB, GV và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của ngành  

 a. Yêu cầu

- Nâng cao hiệu quả của các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả giáo dục. Giúp đỡ nhau tự học, áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý.

- Duy trì và làm tốt hơn nữa chức năng của Công đoàn, tổ chức và thực hiện có hiệu quả 2 phong trào thi đua và 4 cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn.

- Xây dựng được đội ngũ CBGVNV giỏi làm nòng cốt Trong các phong trào thi đua.

- Coi phong trào thi đua “Hai tốt” và “Hai giỏi” là hoạt động chuyên môn trọng tâm của Công đoàn trường.

b.  Chỉ tiêu

* Phong trào thi đua

- Hàng năm 100% ĐV LĐ chủ động đăng ký các danh hiệu thi đua ngay từ đầu các năm học, đăng ký một việc làm mới,.

- 100% GV trực tiếp tham gia hội giảng, dự giờ nghiêm túc đảm bảo chất lượng cao.

- 100% GV chủ động làm đồ dùng, sưu tầm đồ dùng dạy học. Phấn đấu  30% đạt từ khá trở lờn và có giá trị sử dụng lâu dài.

- 100% ĐV LĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công trong đó 60 % hoàn thành xuất sắc.

- 100% GV có tủ sách cá nhân, đủ các loại sách tham khảo và các loại hồ sơ theo quy định.

- GVG và chiến sĩ thi đua tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và vận dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao.

+ Cụ thể:  GVG cấp trường: 26

                 GVG cấp huyện : 12

                 Chiến sĩ thi đua  : 14

          * Cuộc vận động "Dân chủ hoá trường học":

- Tất cả ĐVLĐ đều được phát huy quyền làm chủ của mình trong mọi lĩnh vực, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của ngành, của nhà trường.

- Đảm bảo 5 công khai trong nhà trường:

1. Công khai tài chính.

2. Công khai chuyên môn.

3. Công khai thi đua.

4. Công khai xếp loại cá nhân.

5. Công khai chế độ, tiêu chuẩn.

      * Cuộc vận động "Xã hội  hoá  giáo dục"

- Làm tốt công tác tuyên truyền tới chính quyền, đoàn thể ở địa phương và phụ huynh HS về công tác giáo dục.

- Xây dựng quỹ khuyến học bằng nhiều hình thức.

- Phối kết hợp với các đoàn thể nhà trường, đoàn thanh niên tặng quà ý nghĩa ngày 1-6, Tết trung thu, cho con CBGVNV trong trường.

      * Cuộc vận động thực hiện KHHGĐ; xây dựng cơ quan Xanh - Sạch - Đẹp; cơ quan văn hoá

- Phấn đấu 99% gia đình CBGVNV đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá” .

- 100% CBGVNV thực hiện tốt chính sách KHHGĐ không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

* An toàn giao thông và các tệ nạn xã hội

- Không có CBGVNV vi phạm luật ATGT, không có ĐV mắc các tệ nạn xã hội.

* Các cuộc vận động khác

- Hưởng ứng tích cực các cuộc vận động ủng hộ, từ thiện, nhân đạo, xây dựng trường chuẩn.

- Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới

- Phấn đấu 100% ĐV LĐ tham gia và thực hiện nghiêm  túc.

c.  Biện pháp chính

- Làm tốt công tác phối hợp cùng chuyên môn phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Hai tốt ”.

- Tổ chức có hiệu quả cao hội nghị CBCC đầu năm, phát huy quyền làm chủ, sáng tạo trong đội ngũ CBGVNV

- Sau khi kết thúc các đợt thi đua có sơ kết, tổng kết và khen thưởng động viên kịp thời.

- Chỉ đạo tốt hoạt động của BCH CĐ, đặc biệt là tổ nữ công, ban thanh tra nhân dân và UBKT Công đoàn có hiệu quả.

- Tuyên truyền, động viên kịp thời các phong trào, các cuộc vận động nhằm thu hút 100% ĐV LĐ tự nguyện tham  gia.

- Động viên CBGVNV thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “DS KHHGĐ” với mục tiêu: Ấm no - Bình đẳng - Tiến bộ - Hạnh phúc.

4. Chương trình 4: Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động công đoàn,  xây dựng công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh:

a. Yêu cầu

- Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có chất lượng phù hợp với thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

- Tích cực, chủ động tham gia xây dựng và phát triển Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

- Xác định được công tác xây dựng Công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ xuyên suốt và quyết định hiệu quả của việc thực hiện chức năng Công đoàn.

b.  Chỉ tiêu

- Phấn đấu trong năm học này giới thiệu 4 công đoàn viên ưu tú đi học đối tượng Đảng.

- 100% ĐV LĐ tích cực tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- 100% ĐV LĐ đóng công đoàn phí đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

- 100% tổ công đoàn vững mạnh 50% tổ Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

- Công đoàn trường phấn đấu đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”.

 c. Biện pháp chính

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền và học tập tốt Điều lệ Công đoàn

- Đổi mới việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hoạt động Công đoàn cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể ở đơn vị mình.

- Đảm bảo tuyệt đối sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chi bộ Đảng, Công đoàn cấp trên.

- Đa dạng hoá các hoạt động của Công đoàn phù hợp với nguyện vọng của ĐV LĐ, thực hiện dân chủ trong sinh hoạt Công đoàn.

- Coi trọng công tác nữ công, khuyến khích các hoạt động giao lưu, tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức công đoàn.

- Tiếp tục thực hiện và đổi mới công tác thi đua khen thưởng có hiệu quả tích cực.

- Thực hiện tốt thông tin 2 chiều.

5. Công tác tài chính – công tác kiểm tra:

a. Yêu cầu

- Công tác tài chính: Hồ sơ chứng từ tài chính CĐ, quản lí tốt các nguồn thu, các khoản chi đảm bảo hợp lệ, hợp pháp, đúng mục đích và hiệu quả

- Công tác kiểm tra: Có kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch

B. Biện pháp:

* Thực hiện xây dựng các loại qũy của công đoàn:

+Thực hiện tốt công tác động viên thăm hỏi.

+ Duy trì quỹ thăm quan mỗi tháng: 300.000đ/người/ tháng.

+Sinh hoạt 1 lần /tháng theo HĐGD trường.

+Thu quỹ CĐ 60.000đ/tháng 1ĐVCĐ và nộp vào 15 hàng tháng.

+Chi cho thăm hỏi cá nhân ĐV,bố mẹ bên vợ(chồng) , con 200.000đ/ lần. Nếu nằm viện hỗ trợ bằng quỹ tương trợ nhà giáo nhà trường thăm hỏi 200.000đ, thai sản 200.000đ(Sinh con đúng quy định.

+Mừng tân hôn 200.000đ (ở xa cử người đi được hỗ trợ tiền đi lại 1.200đ/1km hoặc giá vé hiện hành.Trường hợp không thể đi lại mà thuê ô tô thì CĐ,nhà trường hỗ trợ mỗi bên 50/% kinh phí đi lại, ăn uống.

+Chia buồn hiếu (Bố, mẹ (vợ hoặc chồng) vợ, chồng, con . Nếu ở xa cử người đi được hỗ trợ tiền đi lại 1.200đ/1km hoặc giá vé hiện hành.Trường hợp không thể đi lại mà thuê ô tô thì CĐ, nhà trường hỗ trợ mỗi bên 50/% kinh phí đi lại, ăn uống.

+Tổ chức sinh nhật cho ĐVCĐ theo từng quý( đầu quý), kinh phí là sự đóng góp riêng của ĐVCĐ theo từng đợt do các Đ/C không phải sinh nhật tự đóng góp.

* Đẩy mạnh hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn.

- Làm tốt công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn.

- Có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định.

- Chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

 

 

 

 

Phần thứ 5

CHỈ TIÊU PHẤN ĐẦU TRONG NĂM HỌC 2018 - 2019

 

          1. Tập thể: + Đạt công đoàn trường vững mạnh xuất sắc đề nghị LĐLĐ huyện khen.

          2. Cá nhân:         + Đoàn viên công đoàn xuất sắc: 32

                              + Đoàn viên công đoàn khá: 0

                              + Đề nghị LĐLĐ tỉnh khen: 0  cá nhân

                              + Đề nghị LĐLĐ huyện khen: 06  cá nhân

                              + Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà: 20

 

Phần thứ 6

CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

          I. Bộ máy tổ chức nhà trư­­ờng

          1. Đội ngũ:   

          2. Chi bộ Đảng:

                    Tên chi bộ: Chi bộ trư­ờng PTDTBT THCS Chiềng Ken

                    Tổng số đảng viên: 14 , trong đó:

                    ĐV chính thức: 14; dự bị : 0

                    Nữ: 8, Nữ dân tộc: 2

          3. Ban Giám hiệu:

                    Tổng số CBQL: 3, trong đó: là đảng viên: 3

                    Đỗ Văn Kiều- Hiệu trư­­ởng

                    Hoàng Phương Thùy- Phó Hiệu tr­­ưởng

                   Đào Mạnh Tuấn -Phó Hiệu tr­­ưởng

          4. BCH Công Đoàn:

                    Đào Mạnh Tuấn- Chủ tịch

                    Trần Thị Loan- Phó chủ tịch

                    Nông Văn Tươi- Ủy viên - Chủ nhiệm UBKT

                    *UBKT CĐ: Nông Văn Tươi - CN

                               Trần Nguyệt Ánh -TV

                                Hoàng Thị Dần    -TV

          5. Tổ tr­­ưởng chuyên môn:

                    Tổ Toán lý: Nguyễn Xuân Quỳnh

                    Tổ Văn Sử: Phan Thu Hường

                    Tổ văn phòng: Nguyễn Đức Anh

          6. Chi đoàn thanh niên:

                    Tổng số Đoàn viên: 03 GV ;  Là đảng viên: 01

                    Tổng số thanh niên:

                    Tổ chức BCH: Bí thư:  Ngô Quang Vịnh     

          8 . Tổ chức Đội TNTP:

                    Tổng số chi đội: 12

                    Tổng phụ trách đội: Nguyễn Thị Minh Huệ

          9. Các hội đồng tư­ vấn, ban của nhà trư­­ờng:

          9.1. Ban thi đua:

                    - Thành phần gồm: BGH + các tổ tr­­ưởng chuyên môn + Tổng phụ trách + Chủ tịch Công Đoàn + Bí th­­ư Đoàn Thanh niên + Th­­ư kí HĐ.

          9.2. Ban thể dục vệ sinh, nghi lễ:

                    1. Nguyễn Minh Huệ     - Tr­­ưởng ban

          9.3. Ban thanh tra nhân dân:

                    1. Nguyễn Xuân Quỳnh– Trưởng ban

                    2. Lưu Huệ Liên -PB

                    3. Ủy viên              -Vương Thị Khuyên

          9.4. Th­­ư kí hội đồng:              Nguyễn Ngọc Minh  

          9.5. Thủ quỹ nhà tr­­ường:          Hoàng Lan hương

9.6.Thủy quỹ công đoàn :         Trần Thị loan

 

Phần thứ 7

 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HÀNG THÁNG

 

Tháng

 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

 

KẾ HOẠCH BỔ SUNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/2018

 

 

 

 

 

 - Trả phép cho giáo viên. Họp Đoàn viên công đoàn triển khai nhiệm vụ đầu năm.

 - Vận động anh chị em thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng chính trị.

- Tham gia lao động xây dựng cơ sở vật chất. Tham gia họp hội đồng trường để nghị quyết các công việc trọng tâm trong năm học.

 - Làm tốt công tác ủng hộ, thăm hỏi ĐVCĐ.

 - Vận động Đoàn viên công đoàn chăn nuôi, trồng rau phục vụ đời sống.

 - Sinh hoạt công đoàn định kì;

 - Tuyên truyền tới đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các cuộc vận động như: ủng hộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…….................................................................................................

…….............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 9/2018

 

- Duy trì nề nếp chuyên môn, nề nếp công đoàn.

- Kết hợp cùng nhà trường vận động, tuyên truyền tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

- Cùng nhà trường tổ chức khai giảng năm học mới, cùng chuyên môn tổ chức khảo sát giáo viên, học sinh đầu năm.

- Lao động, vệ sinh trường học, xây dựng cơ sở vật chất.

- Nộp hồ sơ tăng lương và PC thâm niên đợt 2/2018 cho CB,GV,NV

- Đăng kí thi đua HS, các lớp

- Tổ chức Tết trung thu cho con em giáo viên trong đơn vị

- Tiếp tục đợt thi đua chào mừng ngày 15/10. Phát động thi đua chào mừng ngày 20/10

- Vận động CBGV tham gia tốt công tác bồi dưỡng, phụ đạo học sinh. Thực hiện tốt tháng an toàn giao thông.

- Phát động đoàn viên công đoàn chăn nuôi, trồng rau xanh cải thiện đời sống.

- Tổ chức thăm hỏi đoàn viên công đoàn khi ốm đau.

- Sinh hoạt công đoàn định kì.

- Tuyên truyền tới đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các cuộc vận động như: ủng hộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình…

- Động viên đoàn viên thực hiện nghiêm túc mô hình trường học mới (giảng dạy và trang trí lớp học )

- Tổ chức  HD học sinh làm vườn rau cho em

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…….............................................................................................................................................................................................................................................

……………………...

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…….............................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 10/2018

 

-Tổ chức hội nghị CNVC đầu năm.

- Động viên đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện kế hoạch khảo sát giáo viên giỏi ở tổ chuyên môn chú trọng dạy theo mô hình trường học mới

- Tham gia tích cực và có hiệu quả vào công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, công tác phụ đạo học sinh yếu kém.

- Cùng chi bộ Đảng hoàn thiện hồ sơ cho các đ/c tham gia học lớp đối tượng.

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội. Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, tích cực chăn nuôi cải thiện đời sống.

- Sơ kết thi đua 15/10 và ngày 20/10. Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 20/11.

- Kết hợp cùng chuyên môn triển khai các chuyên đề bồi dưỡng tay nghề sư phạm giáo viên, chuyên đề ứng dụng CNTT trong trường học.

- Tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn tham gia lao động xây dựng cơ sở vật chất, tạo cảnh quan trường lớp.

- Vận động CBGV, NV tham gia tốt phong trào “Trường giúp trường” theo sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện.

- Thăm hỏi đoàn viên công đoàn.

- Sinh hoạt công đoàn định kì.

- Tuyên truyền tới đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các cuộc vận động như: ủng hộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình

- Thành lập đội tuyển và tập luyện tham gia giải bóng truyền hơi cụm.

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…….............................................................................................................................................................................................................................................

……………………........................................................................................................................................................................................................................................................

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……..............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 11/2018

-Tỏ chức tốt  ĐVCĐ  tập luyện và  tham gia đội tuyển bóng truyền hơi và thi đấu tại huyện.

- Vận động Đoàn viên công đoàn làm tốt công tác chuyên môn, tổ chức khảo sát chất lượng học sinh giữa kì I, và tham gia hội giảng cấp trường bắt đầu từ 2/11và kết thúc vào 5/12  đạt kết quả cao.

- Vận động cán bộ giáo viên làm tốt công tác phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Vận động đoàn viên công đoàn xây dựng quỹ tương trợ nhà giáo, xét tương trợ theo quy định..

- Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng ngày 20/11. Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua chào mừng ngày 22/12.

- Tổ chức tốt lễ kỷ niệm ngày 20/11, phát động tuần lễ học tốt tuần 2)

- Tiếp tục vận động đoàn viên Công đoàn tham gia lao động, xây dựng cơ sở vật chất.

- Tích cực chăm sóc vườn rau cải thiện đời sống.

- Làm tốt công tác thăm hỏi động viên đoàn viên công đoàn.

- Sinh hoạt công đoàn định kì.

- Tuyên truyền tới đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các cuộc vận động như: ủng hộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình…

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................... …………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 12/2018

 

        - Thực hiện tốt nội quy quy chế chuyên môn, nề nếp công đoàn.

   - Vận động cán bộ giáo viên làm tốt công tác phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi.

   - Vận động đoàn viên công đoàn tham gia tốt khảo sát giáo viên giỏi cấp trường kết thúc ngày 15/12.

   - Sơ kết phong trào thi đua chào mừng ngày 22/12

   - Quan tâm thường xuyên đến chất lượng học sinh, rà soát tiến độ chương trình, tiến độ cho điểm… tổ chức kiểm tra học kì I.

  - Luyện tập văn nghệ - TDTT theo đúng lịch.

  - Làm tốt công tác vệ sinh trường lớp, khu tập thể và có kiểm tra đánh giá.

  - Làm tốt công tác thăm hỏi và sinh hoạt công đoàn.

  - Bình xét gia đình văn hoá, đơn vị văn hoá.

 - Sinh hoạt công đoàn định kì

      - Động viên đoàn viên thực hiện nghiêm túc mô hình trường học gắn với thực tiễn

……………………..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 1/2019

 

-Phối kết hợp với chuyên môn nhà trường thực hiện tốt nội quy quy chế chuyên môn.

-Vận động cán bộ giáo viên làm tốt công tác phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi.

-Triển khai nhiệm vụ học kì II và tái giảng học kì II đúng quy định.

          - Phát động thi đua chào mừng ngày 3/2

-Động viên ĐVCĐ thực hiện tốt nhiệm vụ. Tiếp tục triển khai các chuyên đề đổi mới PPDH. Cùng BGH tiến hành kiểm tra chuyên môn của giáo viên. Hưởng ứng công tác chuẩn bị đợt khảo sát giáo viên giỏi cấp huyện.

- Tiếp tục vận động đoàn viên Công đoàn tham gia lao động, xây dựng cơ sở vật chất.

-Tích cực luyện tập thể dục thể thao.

-Thăm hỏi đoàn viên và sinh hoạt công đoàn định kì.

- Động viên đoàn viên thực hiện nghiêm túc mô hình trường học gắn với thực tiễn

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……...........................................................................................................................................................................................................…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 2/2019

 

- Phối kết hợp với chuyên môn nhà trường thực hiện tốt nội quy quy chế chuyên môn.

- Vận động cán bộ giáo viên làm tốt công tác phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng ngày 3/2.

- Động viên ĐVCĐ thực hiện tốt nhiệm vụ. Tiếp tục triển khai các chuyên đề đổi mới PPDH. Cùng BGH tiến hành kiểm tra chuyên môn của giáo viên. Hưởng ứng công tác chuẩn bị đợt khảo sát giáo viên giỏi cấp huyện.

- Tiếp tục vận động đoàn viên Công đoàn tham gia lao động, xây dựng cơ sở vật chất.

Giải quyết chế độ nghỉ tết nguyên đán theo quy định.

- Tích cực chăn nuôi cải thiện đời sống.

- Tích cực luyện tập thể dục thể thao.

- Thăm hỏi đoàn viên và sinh hoạt công đoàn định kì.

- Động viên đoàn viên thực hiện nghiêm túc mô hình trường học gắn với thực tiễn

……………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 3/2019

 

- Duy trì tốt nền nếp chuyên môn, nền nếp công đoàn.

     - Tiếp tục bồi dưỡng, phụ đạo học sinh

- Sơ kết phong trào thi đua chào mừng ngày 3/2 và hưởng ứng tích cực phong trào thi đua chào mừng ngày 8/3 và 26/3. Tổ chức lễ  kỷ niệm ngày 8/3.

- Thường xuyên luyên tập văn hoá văn nghệ và TDTT.

- Tiếp tục cùng chuyên môn thanh tra, kiểm tra giáo viên, hưởng ứng khảo sát giáo viên giỏi cấp huyện, khảo sát học sinh giữa kì II.

- Tham gia lao động, vệ sinh trường lớp, xây dựng cảnh quan  trường học.

- Làm tốt công tác thăm hỏi động viên ĐVCĐ.

- Vận động đoàn viên công đoàn tích cực trồng rau xanh, chăn nuôi cải thiện đời sống.

- Quan tâm hơn nữa đến phong trào phụ nữ "Giỏi việc trường- Đảm việc nhà". Chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan. Xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình văn hoá, đơn vị văn hoá.

- Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua chào mừng ngày 30/4 và ngày 1/5.

         - Sinh hoạt công đoàn định kì.

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 4/2019

 

- Động viên ĐVCĐ thực hiện tốt nội quy quy chế chuyên môn, nền nếp công đoàn  và rà soát lại tiến độ chương trình, lập kế hoạch ôn tập cuối năm.

- Tiếp tục  bồi dưỡng và phụ đạo học sinh.

- Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua chào mừng ngày 30/4 và ngày 1/5.

- Thường xuyên luyên tập văn hoá văn nghệ và TDTT. Vận động đoàn viên công đoàn tổ chức lao động xây dựng cảng quan trường lớp.

- Làm tốt công tác thăm hỏi động viên ĐVCĐ.

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua và chuẩn bị sơ kết.

- Thăm hỏi và sinh hoạt công đoàn định kì

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…….......................................................................................................................................................................…………………….…………………….…………………….…………………….……………………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 5/2019

 

- Thực hiện tốt các nền nếp chuyên môn, nền nếp công đoàn, xem lại tiến độ chương trình và kết thúc chương trình đúng lịch.

- Tiếp tục ôn tập và kiểm tra cuối năm.

- Học tập và ôn lại tiêu chuẩn đánh giá phân xếp loại học sinh.

- Vận động đoàn viên công đoàn cùng học sinh tu sửa bàn ghế, lớp học, kiểm kê sách giáo khoa, thiết bị, tài sản để chuẩn bị cho nghỉ hè.

- Bình xét thi đua ĐVCĐ cuối năm và tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019.

- Giới thiệu ĐVCĐ ưu tú cho chi bộ Đảng xem xét.

- Thăm hỏi ĐVCĐ lúc ốm đau và khi gặp khó khăn.

…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……..............................................................…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 6,7/2019

 

  - Tổ chức cho ĐVCĐ nghỉ phép theo đúng chế độ từ 1/6/2019.

 - Tổ chức tết thiếu nhi 1/6 cho các cháu là con CBGV, NV trong đơn vị.

    - Thông tin cho ĐVCĐ làm công tác bồi dưỡng hè.

   - Chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2019-  2020.

   - Thăm hỏi ĐVCĐ lúc ốm đau, khó khăn.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019. BCH công đoàn yêu cầu toàn thể ĐVCĐ trong nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 

     Nơi nhận:                                                                TM.BCH CÔNG ĐOÀN                                                     

        -Lãnh đạo nhà trường;                                                                            CHỦ TỊCH              

         -Các tổ CĐ(T/H);

        -Lưu VT.

                                            Đào Mạnh Tuấn

 

DUYỆT CỦA CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

THÁNG 8,9

 

I.Ưu điểm:

          -Phối hợp cùng chuyên môn và phân công nhiệm vụ, về thực hiện tổ chức giảng dạy theo biên chế năm học.

          -Phát động phong trào thi đua và đăng kí thi đua theo nhà trường, theo công đoàn.

          -Tổ chức thăm hỏi và động viên gia đình đoàn viên theo nghi quyết năm học 2018-2019.

          -Tổ chức ĐH công đoàn theo kế hoạch liên đoàn.

          -Thực hiện thu đoàn phí công đoàn theo quy định.

 II. Tồn tại:

          -Nội bộ chưa đoàn kết.

          -Tư tưởng của một số đoàn viên công đoàn chưa rõ, việc thực hiện một số yêu cầu nhà trường chậm và chưa đúng.

III.Kết quả XL ĐV CĐ:

         

IV. Phương hướng tháng 10.

          -Triển khai VB:(Ghi số VB) 

-Tổ chức hội nghị CNVC đầu năm  và chia tay ĐV CĐ về nghỉ hưu (Đ/C La Anh Đức) .

- Động viên đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện kế hoạch khảo sát giáo viên giỏi ở tổ chuyên môn chú trọng dạy theo mô hình trường học mới.

- Giới thiệu ĐV ưu tú cho chi bộ Đảng xem xét và giúp đỡ.

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội. Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, tích cực chăn nuôi cải thiện đời sống.

- Sơ kết thi đua 15/10 và ngày 20/10. Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 20/11.

- Thăm hỏi đoàn viên công đoàn.

- Sinh hoạt công đoàn định kì.

- Tuyên truyền tới đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các cuộc vận động như: ủng hộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN CS TRƯỜNG PTDTBT THCS CHIỀNG KEN

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

THÁNG 10

 

I.Ưu điểm:

          -Phối hợp cùng chuyên môn và phân công nhiệm vụ, về thực hiện tổ chức giảng dạy theo biên chế năm học.

          -Phát động phong trào thi đua và đăng kí thi đua theo nhà trường, theo công đoàn.

          -Tổ chức thăm hỏi và động viên gia đình đoàn viên theo nghi quyết năm học 2018-2019.

          -Thực hiện thu đoàn phí công đoàn theo quy định.

          -XD KH  tham gia giải bóng chuyền hơi, cầu lông cụm phía Nam năm 2018.

          -Đón đoàn kiểm tra của LĐLĐ huyện về kiểm tra công tác CĐ tại đơn vị (24/10/2018)

 II. Tồn tại:

          -Việc thực hiện một số yêu cầu nhà trường chậm và chưa đúng.

          -Công tác thu quỹ còn chậm chưa đúng thời gian.

          -Công tác kiểm tra còn một số thiếu sót nhỏ(UBKT cần bổ sung quy chế, công tác tài chính chỉ chi cho HĐ P trào chứ không chi trực tiếp mà chi trực tiêp là phần nhà trường.

          -Một số ĐVCĐ chưa yên tâm công tác (Đ/C Tú), một số chưa hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu (CM,Bán trú)

III.Kết quả XL ĐV CĐ:

           

 

IV. Phương hướng tháng 11.

          -Triển khai VB:(Ghi số VB)  

          -Tham dự tổ  chức bế mạc giải bóng chuyền hơi , cầu lông của huyện tại cụm.

- Động viên đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện kế hoạch khảo sát giáo viên giỏi ở tổ chuyên môn chú trọng dạy theo mô hình trường học mới.

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội.

-Tham gia tốt tổ chức đại đoàn kết nơi cư trú... và tổ chức kỉ niệm ngày nhà giáo việt nam 20/11.

- Sơ kết thi đua 20/11. Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 22/12.

- Thăm hỏi đoàn viên công đoàn.

- Sinh hoạt công đoàn định kì.

- Tuyên truyền tới đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các cuộc vận động như: ủng hộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình…

CÔNG ĐOÀN CS TRƯỜNG PTDTBT THCS CHIỀNG KEN

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

THÁNG 11

 

I.Ưu điểm:

          -Phối hợp cùng chuyên môn và phân công nhiệm vụ, về thực hiện tổ chức giảng dạy theo biên chế năm học.

          -Tham gia tốt giải bóng chuyền hơi, cầu lông  năm học 2018-2019 do PGD&LĐLĐ tổ chức.

          -Cùng với nhà trường tổ chức lễ kỉ niệm 20/11 thành công

          -Tổ chức thăm hỏi và động viên gia đình đoàn viên theo nghi quyết năm học 2018-2019.

          -Hoàn thiện hồ sơ các loại quỹ công đoàn, quỹ ủng hộ.

          -Thực hiện thu đoàn phí công đoàn theo quy định.

 II. Tồn tại:

          -Chưa thực hiện tổ chức sinh nhật theo nghị quyết.

          -Công tác thu quỹ còn chậm chưa đúng thời gian.

III.Kết quả XL ĐV CĐ:

IV. Phương hướng tháng 12.

          -Triển khai VB:(Ghi số VB) 

            - Động viên đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn chuẩn bị cho kiểm tra học kì I..

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 22/12.

- Thăm hỏi đoàn viên công đoàn.

- Sinh hoạt công đoàn định kì.

- Tuyên truyền tới đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các cuộc vận động như: ủng hộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình…

-Sắp xếp phòng công vụ cho giáo viên trực bán trú.

 

 

 

                                                                                TM. BCH CÔNG ĐOÀN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN CS TRƯỜNG PTDTBT THCS CHIỀNG KEN

 

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

HỌC KÌ I

 

I.Ưu điểm:

          -Phối hợp cùng chuyên môn và phân công nhiệm vụ, về thực hiện tổ chức giảng dạy theo biên chế năm học.

          -Tổ chức thành công giải bóng chuyền hơi cụm  năm học 2017-2018.

          -Cùng với nhà trường tổ chức lễ kỉ niệm 20/11 thành công

          -Tổ chức thăm hỏi và động viên gia đình đoàn viên theo nghi quyết năm học 2017-2018.

          -Hoàn thiện hồ sơ đề nghị quỹ mái ấm công đoàn.

          -Thực hiện thu đoàn phí công đoàn theo quy định.

 II. Tồn tại:

          -Việc thực hiện một số yêu cầu nhà trường chậm và chưa đúng.

          -Công tác thu quỹ còn chậm chưa đúng thời gian.

III.Kết quả học kì I.

          1.Tổ KHTN:

          *Đạo đức : Tốt:           Khá:......

          *CM:          Tốt:           Khá.......            Đạt:...............

          *Xếp loại chung: HTXS: .......... HTT:...................HT:................

          2.Tổ KHXH:

          *Đạo đức : Tốt:           Khá:......

          *CM:          Tốt:           Khá.......            Đạt:...............

          *Xếp loại chung: HTXS: .......... HTT:...................HT:................

          3.Tổ VP      :

          *Đạo đức : Tốt:           Khá:......

          *CM:          Tốt:           Khá.......            Đạt:...............

          *Xếp loại chung: HTXS: .......... HTT:...................HT:................

IV. Phương hướng tháng 1.

          -Sơ kết học kì I theo kế hoạch (03/01/2018).

          -Tái giảng học kig II theo KH nhà trường (04/01/2018).

            - Động viên đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

- Giới thiệu ĐV ưu tú cho chi bộ Đảng xem xét và giúp đỡ.

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Thăm hỏi đoàn viên công đoàn.

- Sinh hoạt công đoàn định kì.

- Tuyên truyền tới đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các cuộc vận động như: ủng hộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình…

 

 

 

 

                                                                                TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN CS TRƯỜNG PTDTBT THCS CHIỀNG KEN

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Tháng 01/2018

 

I.Ưu điểm:

          -Phối hợp cùng chuyên môn và phân công nhiệm vụ, về thực hiện tổ chức giảng dạy theo biên chế năm học.

          -Cùng bán trú tổ chức tập huấn, diễn tập cho HS bán trú.

          -Tổ chức thăm hỏi và động viên gia đình đoàn viên theo nghi quyết năm học 2017-2018.

          -Đón đoàn thẩm định  đề nghị hưởng quỹ mái ấm công đoàn cho 01 Đ/C.

          -Thực hiện thu đoàn phí công đoàn theo quy định.

          -Phát động ĐVCĐ lao động công ích cùng HS đổ bê tông 2 buổi.

          -

 II. Tồn tại:

          -Công tác thu quỹ còn chậm chưa đúng thời gian.

          -Vẫn còn nhà giáo vi phạm đạo đức .

         

III.Kết quả XL ĐV CĐ:

         

IV. Phương hướng tháng 2.

          -Triển khai VB:(Ghi số VB) 

          -Tổ chức nghỉ tết và tái giảng sau tết theo KH.

            - Động viên đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

- Giới thiệu ĐV ưu tú cho chi bộ Đảng xem xét và giúp đỡ.

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Thăm hỏi đoàn viên công đoàn.

- Sinh hoạt công đoàn định kì.

- Tuyên truyền tới đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các cuộc vận động như: ủng hộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình…

 

 

 

 

                                                                                TM. BCH CÔNG ĐOÀN

 

 

 

CÔNG ĐOÀN CS TRƯỜNG PTDTBT THCS CHIỀNG KEN

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Tháng 02/2019

 

I.Ưu điểm:

          -Các ĐVCĐ tập trung sau tết đúng thời gian quy định.\

          -Động viện các ĐVCĐ tham gia hội thi GVG cấp huyện và đã hoàn thành 2ND.

          -Tổ chức các đoàn sau tết đến thăm nắp và đưa HS ra lớp.

          -Tổ chức thăm hỏi và động viên gia đình đoàn viên theo nghi quyết năm học 2018-2019.

          -Thực hiện thu đoàn phí công đoàn theo quy định.

          -Duyệt quyết toán tài chính năm 2018 (25/02/2019).

         

 II. Tồn tại:

          -Công tác thu quỹ còn chậm chưa đúng thời gian.

                  

III.Kết quả XL ĐV CĐ:

*Tổ CĐ KHTN:

 

*Tổ CĐ KHXH:

 

*Tổ VP:

 

         

IV. Phương hướng tháng 3.

          -Triển khai VB:(Ghi số VB ) 

          - Động viên đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

- Giới thiệu ĐV ưu tú cho chi bộ Đảng xem xét và giúp đỡ.

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Thăm hỏi đoàn viên công đoàn.

- Sinh hoạt công đoàn định kì.

-Tổ chức giao lưu gặp mặt Dâu, Rể cùng với ĐVCĐ nhà trường.

- Tuyên truyền tới đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các cuộc vận động như: ủng hộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình…

 

 

 

 

                                                                                TM. BCH CÔNG Đ

CÔNG ĐOÀN CS TRƯỜNG PTDTBT THCS CHIỀNG KEN

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Tháng 03/2019

 

I.Ưu điểm:

          -Phối hợp cùng chuyên môn và phân công nhiệm vụ, về thực hiện tổ chức giảng dạy theo biên chế năm học.

          -Cùng bán trú tổ chức HĐ cho HS bán trú.

          -Tổ chức thăm hỏi và động viên gia đình đoàn viên theo nghi quyết năm học 2018-2019.

          -Thực hiện thu đoàn phí công đoàn theo quy định.

          -Giao BTTND hoàn thiện quyết toán CTTC HK I.

 II. Tồn tại:

          -Công tác thu quỹ còn chậm chưa đúng thời gian.

III.Kết quả XL ĐV CĐ:

         

IV. Phương hướng tháng 4.

          -Triển khai VB:(Ghi số VB) 

          -Phối hợp với BGH chuẩn bị các điều kiện cho chấm trường sạch xanh ....

          - Động viên đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội.

- Thăm hỏi đoàn viên công đoàn.

- Sinh hoạt công đoàn định kì.

- Tuyên truyền tới đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các cuộc vận động như: ủng hộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình…

-Tổ chức sinh nhật cho ĐVCĐ  quý 1 năm 2019

 

                                                                                TM. BCH CÔNG ĐOÀN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG ĐOÀN CS TRƯỜNG PTDTBT THCS CHIỀNG KEN

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Tháng 04/2018

 

I.Ưu điểm:

          -Phối hợp cùng chuyên môn và phân công nhiệm vụ, về thực hiện tổ chức giảng dạy theo biên chế năm học.

          -Cùng bán trú tổ chức HĐ cho HS bán trú.

          -Tổ chức thăm hỏi và động viên gia đình đoàn viên theo nghi quyết năm học 2017-2018.

          -Thực hiện thu đoàn phí công đoàn theo quy định.

          -Tổ chức cho ĐVCĐ tham quan học tập tại Sa Pa.

          -Tham gia tập huấn công đoàn theo KH liên Đoàn huyện.

 

 II. Tồn tại:

          -Công tác thu quỹ còn chậm chưa đúng thời gian.

          -Một số GV,NV chưa nhiệt tình trong công tác tập thể ( Tham quan, du lịch) và một số HĐ khác.

 

III.Kết quả XL ĐV CĐ:

          (KQ HĐTĐ)

IV. Phương hướng tháng 5.

          -Triển khai VB:(Ghi số VB) 

          -Phối hợp với BGH chuẩn bị các điều kiện cho kiểm tra và tổng kết năm học.

            - Động viên đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

- Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội và thực hiện tốt tháng công nhân.

- Thăm hỏi đoàn viên công đoàn.

- Sinh hoạt công đoàn định kì.

- Tuyên truyền tới đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các cuộc vận động như: ủng hộ, thực hiện kế hoạch hóa gia đình…

 

 

 

                                                                                TM. BCH CÔNG ĐOÀN

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác