Tin tức mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 262
  • Trong tuần: 459
  • Tất cả: 45,290

KẾ HOẠCH Tổ chức chuyên đề cấp trường năm học 2018 - 2019

Save

      PHÒNG GD&ĐT VĂN BÀN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTDTBT THCS CHIỀNG KEN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Số:    /KH - THCS                       Chiềng Ken, ngày 22  tháng 10  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức chuyên đề cấp trường năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ kế hoạch số 538/KH-PGD&ĐT ngày 12/9/2018 của Phòng GD&ĐT Văn Bàn về việc Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học: 2018-2019;

Căn cứ Hướng dẫn số 541/HD-PGD&ĐT ngày 12/9/2018 của PGD&ĐT huyện Văn Bàn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2018 -2019;

Căn cứ văn bản số 476/PGD&ĐT ngày 21/8/2018 của PGD&ĐT huyện Văn Bàn về việc giúp đỡ học sinh yếu và tổ chức ôn tập cho học sinh cuối cấp tham dự kì thi năm 2018-2019;

Căn cứ văn bản số 519/PGD&ĐT  ngày 06/9/2018 của PGD&ĐT huyện Văn Bàn về việc thực hiện mô hình trường học mới cấp THCS năm học 2018-2019;

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH- THCS ngày 28/9/2017 của trường PTDTBT THCS Chiềng Ken về Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của nhà trường

Với chủ đề năm học 2018-2019: “Vì học sinh thân yêu”; xây dựng “Trường học Kỷ cương – Văn hóa; chất lượng giáo dục thực chất.

Căn cứ vào điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất của nhà trường; Trường PTDTBT THCS Chiềng Ken đề ra kế hoạch tổ chức chuyên đề cấp trường năm học 2018-2019 như sau:

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên được nghiên cứu, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về những biện pháp, sử dụng, vận dụng phương pháp nghiệp vụ sư phạm vào quản lý và dạy học.

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá; chú trọng ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên trong tổ có cùng chuyên môn trao đổi kinh nghiệm với nhau trong công tác giảng dạy, cùng nhau xây dựng và tìm ra phương pháp, biện pháp hữu hiệu vận dụng vào công tác giảng dạy, giáo dục học sinh.

- Thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt- học tốt trong nhà trường.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Tham gia đầy đủ các chuyên đề cấp huyện, cấp tỉnh và cụm tổ chức.

-Tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực về công tác quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục và giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành cho cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường.

 - Xây dựng các chuyên đề về ứng dụng CNTT trong giảng dạy, các chuyên đề về đổi mới kiểm tra, đánh giá, đổi mới công tác chủ nhiệm lớp, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. Những vấn đề cần thiết, những vấn đề có tính bức xúc của bộ môn, những vấn đề được xem là khó đối với giáo viên trong công tác dạy học.

 - Các giải pháp thực hiện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém, những kinh nghiệm, phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi của các giáo viên bộ môn.

- Việc sử dụng thiết bị dạy học theo hướng đổi mới, thực hiện tự làm và cải tiến các đồ dùng thiết bị dạy học; nâng cao kỹ năng thực hành cho học sinh và phát huy tính tích cực của học sinh trong các giờ thực hành thí nghiệm; các chuyên đề về thực hành thí nghiệm, rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, chống dạy học theo kiểu đọc - chép, đảm bảo cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục THCS.

III. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

- Lựa chọn Chuyên đề: những vấn đề nêu ra trong chuyên đề phải là những vấn đề “thiết thực, cấp bách”, là những vướng mắc mà giáo viên cần tháo gỡ trong chuyên môn.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo NCBH đảm bảo đúng hướng dẫn, có hiệu quả thúc đẩy chất lượng chuyên môn tại đơn vị.

- Sau thảo luận , xây dựng bài học nghiên cứu sẽ bốc thăm người dạy tiết minh họa và người điều hành các bước khi sinh hoạt chuyên đề.

- Lựa chọn thời gian tổ chức chuyên đề cần phù hợp với nội dung chương trình giảng dạy.

- Tổ chức thực hiện chuyên đề: Thực hiện theo văn bản hướng dẫn 1446/SGD&ĐT – GDtrH về việc nâng cao chất lượng SHCM cấp THCS,THPT

- Tổ chức SHCM theo NCBH đảm bảo theo quy trình 4 bước

+ Bước 1: Xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch bài học nghiêm cứu

+ Bước 2: Tiến hành bài giảng minh họa và dự giờ

+ Bước 3: Họp tổ chuyên môn: Thảo luận về giờ học

+ Bước 4: Áp dụng cho thực tiễn dạy học hàng ngày

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Ban giám hiệu

- Dựa vào công văn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, BGH nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề cấp trường năm học 2018-2019.

- Căn cứ vào tình hình đội ngũ, điều kiện CSVC của nhà trường xây dựng và thực hiện ít nhất 03 chuyên đề cấp trường /năm học. Các chuyên đề tập trung vào những nội dung sau:

+ Đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với mô hình THM.

+ Đối mới kiểm tra đánh giá học sinh, kiểm soát chất lượng học sinh trong dạy học THM .

+ Dạy học phân hóa đối tượng

+ Dạy học tích hợp liên môn và ứng dụng CNTT

+ Dạy học theo mô hình THM đảm bảo chất lượng đạt chuẩn bền vững lớp 5 lên lớp 6.

* Lịch thực hiện chuyên đề cấp trường

Thời gian:

Chuyên đề 1: Thực hiện trong tháng 11: Đối mới kiểm tra đánh giá học sinh, kiểm soát chất lượng học sinh trong dạy học THM.

Môn thực hiện chuyên đề: Ngữ văn 9, Toán 9, Sinh 9

Chuyên đề 2: Thực hiện trong tháng 01/2019:  Đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với mô hình THM.

Môn thực hiện chuyên đề: Vật lý 6, GDCD 9, Sử 7

Chuyên đề 3: Thực hiện trong tháng 3: Dạy học tích hợp liên môn và ứng dụng CNTT.

Môn thực hiện: Ngữ Văn 8, Toán 8

Thành phần:

Cán bộ quản lí, giáo viên các tổ chuyên môn

2. Đối với tổ chuyên môn

- Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, các tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề theo nghiên cứu bài học của tổ trong năm học 2018-2019

- Lựa chọn bài học nghiên cứu phù hợp với chuyên đề để tổ chức thực hiện.

- Thực hiện chuyên đề đảm bảo đúng theo hướng dẫn tại văn bản 1446, lưu hồ sơ đảm bảo.

- Ngoài việc thực hiện, tham gia chuyên đề cấp trường, tổ chuyên môn thực hiện thêm  ít nhất 2 chuyên đề/tổ.

Trên đây là kế hoạch tổ chức chuyên đề cấp trường năm học 2018-2019 của trường PTDTBT THCS Chiềng Ken ./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo nhà trường;

- Tổ trưởng  tổ CM;

- Lưu VT;

NGƯỜI XD KẾ HOẠCH

Phó HT

 

 

 

 

 

 

Hoàng Phương Thùy