Tin tức mới nhất
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 274
  • Trong tuần: 471
  • Tất cả: 45,302

KẾ HOẠCH Thực hiện chuyên môn năm học 2018 - 2019

Save

     PHÒNG GD&ĐT VĂN BÀN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTDTBT THCS CHIỀNG KEN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Số: 28b /KH - THCS                       Chiềng Ken, ngày 5  tháng 10  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện chuyên môn năm học 2018 - 2019

 

Căn cứ kế hoạch số 538/KH-PGD&ĐT ngày 12/9/2018 của Phòng GD&ĐT Văn Bàn về việc Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học: 2018-2019;

Căn cứ Hướng dẫn số 541/HD-PGD&ĐT ngày 12/9/2018 của PGD&ĐT huyện Văn Bàn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2018 -2019;

Căn cứ văn bản số 476/PGD&ĐT ngày 21/8/2018 của PGD&ĐT huyện Văn Bàn về việc giúp đỡ học sinh yếu và tổ chức ôn tập cho học sinh cuối cấp tham dự kì thi năm 2018-2019;

Căn cứ văn bản số 535/PGD&ĐT - CM ngày 21/9/2018 của PGD&ĐT huyện Văn Bàn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP&AN năm học 2018-2019;

Căn cứ văn bản số 518/PGD&ĐT  ngày 06/9/2018 của PGD&ĐT huyện Văn Bàn về việc xây dựng mô hình trường  học gắn với thực tiễn cấp THCS năm học 2018-2019;

Căn cứ văn bản số 519/PGD&ĐT  ngày 06/9/2018 của PGD&ĐT huyện Văn Bàn về việc thực hiện mô hình trường học mới cấp THCS năm học 2018-2019;

Căn cứ văn bản số 548/PGD&ĐT – CM ngày 17/9/2018 của PGD&ĐT huyện Văn Bàn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học, hoạt động tập thể NGLL và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học năm học 2018-2019;

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH- THCS ngày 28/9/2018 của trường PTDTBT THCS Chiềng Ken về Kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của nhà trường

Với chủ đề năm học 2018-2019: “Vì học sinh thân yêu”; xây dựng “Trường học Kỷ cương – Văn hóa; chất lượng giáo dục thực chất.

Trường PTDTBT THCS Chiềng Ken xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

 

 

 

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2017-2018

1. Công tác chuyên môn:

1.1. Ưu điểm:

- Chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên, duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục THCS 

- Duy trì tốt các tiêu chí xây dựng trường chuẩn Quốc gia gắn với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

- Về công tác chất lượng giáo dục:

+ Chất lượng đại trà: Đã đáp ứng được điều kiện duy trì trường chuẩn Quốc gia; đa số các em ý thức học tập và rèn luyện; có kĩ năng làm bài tập, các em ngoan,nghe lời thầy cô giáo

+ Chất lượng mũi nhọn: Các em có ý thức cao trong việc rèn luyện nâng cao kiến thức để tham gia các cuộc thi do nhà trường, Phòng GD&&DT, Sở GD&ĐT tổ chức và đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

1.2. Hạn chế:

- Giáo viên chưa quyết tâm vượt khó, vươn lên trong công tác, chưa thực sự chuyên tâm đầu tư cho việc dạy học.

- Quản lý nền nếp dạy và học của giáo viên, học sinh còn lỏng lẻo, chưa sát sao vẫn còn hiện tượng vào muộn ra sớm ở một số giáo viên.

- Chất lượng học sinh mũi nhọn chưa tương xứng với với trường học đạt chuẩn Quốc gia.

- Thiết bị dạy học của nhà trường đã bị hỏng nhiều, chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học, chưa đáp ứng được yêu cầu đối mới giáo dục và nâng cao chất lượng.

- Vẫn còn nhiều em mải chơi, chưa chú ý vào việc học, trốn học đi đánh điện tử trong giờ học. Nền nếp học sinh bán trú chưa tốt.

- Cha mẹ học sinh chưa quan tâm đến con em mình, vẫn còn tình trạng phó mặc cho các thầy cô giáo.

- Năng lực của cán bộ quản lý trong tổ chức tham mưu và thực hiện nhiệm vụ còn nhiều mặt hạn chế chưa quyết tâm, quyết liệt và khắc phục khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

 

 

 

 

 

2. Kết quả cụ thể:

* Khối 6, 7, 8: học theo chương trình trường học mới

 

Khối

HS được đánh giá

Kết quả học tập

Năng lực

Phẩm chất

 

 

HTT

 

 

HT

Có nd chưa HT

 

 

Tốt

 

 

Đạt

 

Cần cố gắng

 

 

Tốt

 

 

Đạt

 

Cần cố gắng

6

91

7

84

0

7

84

0

65

26

 

0

7

82

3

78

1

3

78

1

58

17

7

 

8

79

5

74

0

5

74

0

65

12

2

 

Tổng

252

15

236

1

15

236

1

188

55

9

 

 

                   * Kết quả học tập khối 9 (Tổng số 81 học sinh)

 

Khối

HS được đánh giá

 

Học lực

Hạnh kiểm

 

Ghi chú

 

 

 

 

Giỏi

 

 

Khá

 

 

Tb

 

 

Yếu

 

 

Tốt

 

 

Khá

 

 

Tb

 

Yếu

9

81

01

32

48

0

57

14

11

0

 

 

Tổng

81

01

32

48

0

57

14

11

0

 

                                

Kết quả đạt được kì thi học sinh giỏi các cấp:

                + Học sinh kì thi HSG lớp 9 cấp huyện: 03 trong đó 01 giải nhì; 01 giải ba; 01 giải khuyến khích thuộc các môn Lịch Sử

                + Học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hóa 6, 7, 8: 05 giải gồm: 02 giải 3; 02 giải khuyến khích thuộc các môn: Lịch Sử và Ngữ Văn.

         

Kết quả xếp loại đội ngũ

          Đạo đức Tốt : 33/33 Chiếm 100 so với kế hoạch          

          Đánh giá Công chức, viên chức cuối năm

                    + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 09/33 chiếm 27%.

                     + Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 21/33  chiếm 63,6 %.

                   + Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp trường: 17

                             + Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 08

          Danh hiệu thi đua: Đạt danh hiệu lao động tiên tiến: 20; Chiến sỹ thi đua cơ sở: 05

- Sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động của nhà trường

PHẦN II

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM HỌC: 2018 - 2019

 

I. Nhiệm vụ trọng tâm

1. Tổ chức quán triệt, triển khai học tập để mỗi cán bộ, giáo viên thấm nhuần và thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học “Vì học sinh thân yêu”; xây dựng “Trường học Kỷ cương – Văn hóa; chất lượng giáo dục thực chất.

Tăng cường nền nếp, kỉ cương, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; chuẩn bị các điều kiện về cơ cở vật chất để thực hiện đổi mới chương trìn giáo dục phổ thông từ năm học 2020-2021

2. Đổi mới công tác quản lý, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học, xây dựng kế hoạch giáo dục trong nhà trường, kế hoạch dạy từng môn học, tổ chức đánh giá đội ngũ giáo viên, nhân viên; kiểm soát tốt chất lượng học sinh, xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán từng môn học trong trường làm nòng cốt triển khai nhiệm vụ năm học

3. Tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng học sinh nhất là học sinh giỏi các cấp; chú trọng bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đối với nhà trường, gia đình và xã hội

4. Huy động và duy trì số lượng học sinh, không để tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Chăm lo các điều kiện cho học sinh bán trú, thực hiện tốt chủ trương tham mưu chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xã hội hóa giáo dục.

5. Thực hiện thực chất và hiệu quả các mô hình giáo dục trong nhà trường như mô hình trường học gắn với thực tiễn, mô hình trường học mới. Nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc trong đó chú trong học sinh bán trú; xây dựng môi trường giáo dục đạt 6 giá trị căn bản: Đoàn kết, thân thiện, hội nhập, đổi mới, sang tạo, an toàn.

6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phổ cập giáo dục THCS; triển khai có hiệu quả kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 11/8/2017 của UBND huyện Văn Bàn về kế hoạch phân luồng học sinh  sau THCS giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025

 

II. Lĩnh vực tạo chuyển biến nổi bất

 

1. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý. Nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá và kiểm soát chất lượng giáo dục trong nhà trường

2. Tăng cường nền nếp kỉ cương trường học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, nhất là học sinh bán trú.

 

III. Mục tiêu phấn đấu

 

1. Quyết tâm, kiên trì, sáng tạo để triển khai thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu tại kế hoạch số 538/KH-PGD&ĐT ngày 12/9/2018 của Phòng GD&ĐT Văn Bàn

2. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

2.1. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn trường học đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh không để mất an toàn cho học sinh và tài sản, nhất là học sinh bán trú;

Phấn đấu 100% cán bộ giáo viên, học sinh không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, giáo viên không vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy chế chuyên môn; không vi phạm nội quy nhà trường.

2.2. 100% cán bộ quản lý tham gia giảng dạy đúng chuyên môn đào tạo và tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi đạt hiệu quả trong các kì thi, là nòng cốt chuyên môn của trường, ngành.

2.3. Triển khai 100% các môn xây dựng kế hoạch giáo dục trong nhà trường, rà soát lại kế hoạch đã xây dựng từ năm học trước để bổ sung hoặc giảm tải theo hướng tích hợp tinh gọn, giáo viên phải xây dựng tài liệu hướng dẫn tự học cho học sinh của từng môn

2.4. Kiểm soát, quản lý và đánh giá chất lượng học tập của học sinh một cách thực chất (Tổ chức khảo sát hàng tháng, phân tích đánh giá thực trạng cụ thể chi tiết); kiểm soát việc ra đề, coi chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc coi chấm và kiểm tra; kiểm soát việc đánh giá học sinh, chú trọng đánh giá quá trình, đánh giá bằng nhiều hình thức, qua các sản phẩm của học sinh. Coi trong đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học, thực hiện nghiêm túc các quy định về đánh giá học sinh học hòa nhập; xử lý nghiêm đối với cán bộ, giáo viên cố tình đánh giá sai chất lượng học tập của học sinh.

2.5. Chỉ tiêu số lượng, chất lượng cụ thể như sau:

(1). Phấn đấu đạt tỷ lệ chuyển lớp cuối năm học 98,6%, duy trì số lượng học sinh đạt 99%. Tỉ lệ chuyên cần học sinh đạt 96%.

(2). Mỗi tổ cần đạt được các chỉ số sau:

- Điểm thi vào các trường THPT không có điểm dưới 1,5đ.

- Mỗi lớp phải có ít nhất 01 học sinh được bồi dưỡng và tham gia dự thi/môn học đối với các môn có tổ chức thi học sinh giỏi.

+ Tất cả các môn văn hóa tổ chức thi chọn HSG các khối lớp đều phải có học sinh tham gia dự thi.

- Tỉ lệ học sinh khá giỏi đạt từ 40% trở lên: Giáo viên bộ môn chịu trách nhiệm chất lượng môn dạy của mình, kí cam kết chất lượng với TCM và nhà trường theo chỉ tiêu được giao.

- Đạt 05 giải từ khuyến khích trở lên trong các kì thi học sinh giỏi cấp huyện.

- Đạt 01 giải trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh;

- Có 01 sản phẩm dự thi, đạt giải KHKT cấp huyện trở lên: Giao cho tổ KHTN thực hiện nội dung nghiên cứu KHKT.

2.6. 100% cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tham gia các Diễn đàn trên mạng “Trường học kết nối’’ tại địa chỉ http://trươnghocketnoi.edu.vn về xây dựng các chủ dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

2.7. Tiếp tục xây dựng khu chăn nuôi, tổ chức hướng dẫn cho các em học sinh bán trú chăn nuôi lợn, nuôi chim bồ câu, đảm bảo kỹ thuật, đạt mục tiêu giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề đây là nội dung cần làm nổi bật, dạy cho học sinh biết làm ra sản phẩm, trải nghiệm sáng tạo, hướng dẫn các em nghiên cứu khoa học và sử dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn góp phần cung cấp trực tiếp thực phẩm phục vụ chính cho bữa ăn của học sinh bán trú, và được cụ thể hóa để biên soạn thành tài liệu học tập.

2.9. 100% cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình GDTX năm học 2018-2019

 

IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

                       

 

1. Thực hiện chương trình giáo dục

1.2. Mục tiêu

- Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

- Tinh giản nội dung dạy học trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng, ảm bảo phù hợp với đối tượng học sinh.

1.2. Giải pháp

          - Tổ chức rà soát kế hoạch dạy học thực hiện từ năm học 2017-2018 thảo luận thống nhất nội dung tinh giảm xây dựng chương trình năm học 2018-2019

- Thực hiện tinh giản nội dung dạy học trên cơ sở đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình gió dục phổ thông hiện hành và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học tại công văn số 5842/BGD&ĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT.

1.3. Triển khai thực hiện mô hình trường học mới

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới theo kế hoạch 150/KH-UBND ngày 12/9/2016 của UBND huyện Văn Bàn đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với đối tượng học sinh của trường.

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên nghiên cứu, học tập kĩ và triển khai thực hiện nội dung công văn số: 1472/SGD&ĐT-GDTrH ngày 25/8/2017 của Sở GD&ĐT Lào Cai về việc hướng dẫn thực hiện mô hình trường học mới cấp THCS năm học 2017-2018

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới đội ngũ giáo viên trong nhà trường tạo sự đồng thuận, quyết tâm thực hiện mô hình trường học mới. Tổ chức các hoạt động dạy học đa dạng, linh hoạt, tăng cường mời cha mẹ học sinh, cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia vào các hoạt động giáo dục của nhà trường

- Tăng cường hoạt động chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Trong các đợt sinh hoạt chuyên môn có nội dung và chủ đề sinh hoạt

1.4. Tổ chức dạy học ngoại ngữ

* Thực hiện chương trình tiếng Anh 7 năm

- Chuẩn bị tốt các điều kiện dạy học môn tiếng anh, xây dựng môi trường học tập tiếng Anh theo tinh thần công văn 456/PGD&ĐT ngày 06/8/2016 về việc hướng dẫn triển khai dạy học môn tiếng Anh từ năm học 2016-2017

* Kiểm tra đánh giá

Thực hiện tốt theo văn bản số 1487/SGD&ĐT-GDTrH ngày 16/10/2014 của Sở GD&ĐT. Đẩy mạnh đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo tinh thần công văn 5333/BGD&ĐT-GDTRH ngày 29/9/2014, công văn 3333/BGD&ĐT ngày 07/7/2016 của Bộ GD&ĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực Tiếng Anh cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016

* Đẩy mạnh các hoạt động điển hình ( Dự kiến )

- Thống nhất với cha mẹ học sinh để hỗ trợ kinh phí cho các em học sinh giao lưu với người nước ngoài việc này làm vào đầu học kì 2

 

1.5. Tổ chức dạy học tin học

- Tổ chức thực hiện giảng dạy môn tin học ở tất cả các khối, lớp để học sinh được tiếp cận với tin học và ứng dụng công nghệ thông tin theo mục tiêu của kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về kế hoạch phát triển công nghệ thông tin trong ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai giai đoạn 2018-2025. 

- Tổ chức bồi dưỡng và thành lập đội tuyển tham gia thi HSG cấp trường.

- Thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch dạy học môn tin học, khung giáo án và dựng bài kiểm tra theo công văn số 748/PGD&ĐT ngày 23/11/2015 của Phòng GD&ĐT, bổ sung những nội dung đã triển khai trong hè từ năm 2016 đến năm 2018

1.6. Tổ chức dạy nghề phổ thông

Tổ chức dạy nghề cho học sinh đảm bảo theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và đào tạo tại văn bản số 529/PGD&DDT ngày 11/9/2018 của Phòng GD&ĐT Văn Bàn về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2018-2019

1.7. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, lịch sử, Giáo dục hướng nghiệp, các hoạt động NGLL cho học sinh

- Tổ chức tốt các hoạt động tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, khơi dậy, phát huy năng lực sở trường, sự sáng tạo phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh; tăng cường tính tự quản, năm lực hợp tác, tự tổ chức của học sinh

- Thực hiện đối mới nội dung, hình thức giờ chào cờ, sinh hoạt lớp mang tính nhẹ nhàng, hiệu quả

- Đa dạng về hình thức, tổ chức theo phương châm thầy giáo, cô giáo là người định hướng theo hướng trải nghiệm sáng tạo; học sinh tự chủ thực hiện nhằm tạo ra môi trường khác nhau để học sinh được trải nghiệm, tham gia, tiếp xúc thực tế và phát huy tính sáng tạo tư duy tích cực thông qua hoạt động thực tiễn, để chuyển hóa trải nghiệm thực tiễn thành giá trị, năng lực của bản thân; đồng thời biết chia sẻ và quan tâm tới mọi gười xung quanh

- Thực hiện tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, thực hiện đúng, đủ theo yêu cầu bộ môn tích hợp với môn gió dục công dân và nâng cao chất lượng phong tràoXây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Giáo dục thể chất, công tác y tế trường học: Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất, kết hợp giáo dục thể chất với giáo dục giới tính, giáo dục môi trường góp phần đẩy lùi ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội ra khỏi nhà trường, thực hiện tốt chương trình môn thể dục, đảm bảo cơ sở vật chất, sân tập, đưỡn chạy đúng quy cách

- Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh khuyết tật; thực hiện xét và chi trả đúng chính sách hỗ trợ cho học sinh khuyết tật, đánh giá đúng quy định tạo điều kiện tối đa cho học sinh khuyết tật được học tập

- Giáo dục hướng nghiệp: Thực hiện tốt giáo dục hướng nghiệp có hiệu quả , đổi mới hình thức và phương hướng giáo dục hướng nghiệp đáp ứng mục tiêu phân luồng học sinh sau THCS

 

1.8. Thực hiện các hoạt động dạy học tích hợp ở một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục, giáo dục Quốc phòng an ninh

- Tiếp tục thực hiện tốt giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống tham nhũng; chủ quyền biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; giáo dục cho học sinh kĩ năng để ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thực hiện an toàn giao thông...Tổ chức tham quan, học tập; chú trọng giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống cho học sinh,không gây quá tải cho học sinh

- Triển khai có hiệu quả việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng; phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2016-2020

- Tiếp tục thực hiện các nội dung giáo dục địa phương theo công văn số 5977/BGD&ĐT ngày 07/7/2008 của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT về giảng dạy lịch sử, Địa lý địa phương

-Thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh theo Công văn số 535/PGD&ĐT ngày 12/9/2018 của Phòng GD&ĐT

1.9. Thực hiện dạy học tự chọn:

- Lựa chọn dạy học tự chọn đối với hai môn Ngữ Văn, Toán với tất cả các khối lớp.

- Giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch dạy học tự chọn, trình tổ chuyên môn phê duyệt, hiệu trưởng phê duyệt.

- Thực hiện giảng dạy 2 tiết/tuần vào buổi chiều thức 2 hàng tuần

 

2. Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

2.1. Mục tiêu

- Học sinh biết phương pháp học tập, có ý thức tự học.

- Học sinh được học lý thuyết gắn với thực hành,  nâng cao chất lượng dạy học mũi nhọn và đại trà.

2.2. Giải pháp

2.2.1. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

- Linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học, chú ý việc tổ chức dạy học phân hóa và hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tăng cường các hình thức dạy học thông qua mô hình trường học gắn với thực tiễn;

- Tiếp tục triển khai áp dụng phương pháp ”Bàn tay nặn bột” vào các môn hóa học, Sinh học, Vật lý và linh hoạt áp dụng các môn học còn lại. Trong kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn có ít nhất 01 lần tổ chức chuyên đề áp dụng phương pháp ”bàn tay nặn bột”

- Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, thực hành trong các môn học; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; tăng cường liên hệ thực tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

- Chú trọng phụ đạo học sinh yếu; nắm chắc nguyên nhân học sinh bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học để có giải pháp khắc phục và phối hợp các lực lượng tham gia duy trì sĩ số, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục;

- Cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới; nghiên cứu áp dụng đối với khối lớp; thiết kế linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động; phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm; xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với đối tượng giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc

- Vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện của trường, địa phương trong thực hiện hướng dẫn số 73/HD-BGD&ĐT –BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GD&ĐT và Bộ VHTTDL về sử dụng di sản văn hóa trong dạy học

- Thực hiện đổi mới việc nhận xét, đánh giá kết quả giờ dạy đối với giáo viên theo công văn số 5555/BGD&ĐT ngày 08/10/2014 của Bộ GD&ĐT; quyết định số 620/QĐ-SGD&ĐT ngày 22/5/2017 của Sở GD&ĐT

- Trong quá trình dạy học, giáo viên cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới, thiết kế bài giagrlinh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động, phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và theo nhóm học sinh, xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với đối tượng giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học, khắc phục việc ghi nhớ máy móc  

- Tăng cường các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa – văn nghệ, thể dục - thể thao, thí nghiệm – thực hành; các hội thi năng khiếu, ngày hội xử dụng ngoại ngữ, các hoat động giao lưu... trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh.

 

2.2.2. Đổi mới kiểm tra đánh giá

 

- Thực hiện tốt công tác bàn giao và cam kết thực hiện chất lượng giáo dục, nhằm đánh giá đúng thực chất, đề ra được giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học và đánh giá đúng sự nỗ lực phấn đấu trong công tác giảng dạy học tập của cán bộ, giáo viên và học sinh

- Tổ chức các kì thi học sinh giỏi cấp trường nghiêm túc, thực hiện kiểm tra, ra đề, coi chấm, đảm bảo khách quan, công bằng, trung thực, đúng năng lực của học sinh.

- Trong việc ra đề chú trọng các khâu:

+ Hướng tới phát triển năng lực học sinh; coi trong đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp, động viên sự cố gắng, tăng hứng thú học tập, kiểm tra, đánh giá nhằm mục đích không chỉ xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không để điều chỉnh việc dạy học cho phù hợp; kết hợp đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kì, cuối năm học

+ Có nhận xét khi chấm bài kiểm tra, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh

+ Kết hợp hợp lý, phù hợp giữa trắc nghiệm và tự luận, kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành, tăng cường rèn luyện kĩ năng thực hành, thí nghiệm cho học sinh đối với môn vật lý, hóa học, sinh học

+ Đối với môn KHXH cần nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự, quê hương, đất nước để học sinh được bầy tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế chính trị xã hội

+ Đối với môn tiếng Anh cần triển khai phần mềm kiểm tra, tự luận trong các bài kiểm tra viết và nâng cao chất lượng dạy học và thi cả 4 kĩ năng, nghe, nói, đọc, viết.

+ Đánh giá theo hướng dẫn số: 1472/SGD&ĐT ngày 25/8/2017

+ Tổ chức lưu bài kiểm tra đảm bảo đúng quy định

 2.2.3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

- Nâng cao chất lượng chuyên môn của CBQL, giáo viên

+ Đổi mới sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn trong nhà trường thông qua hoạt động chủ đạo ”Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học” và triển khai thực hiện quy định mới về đánh giá, nhận xét giờ dạy của giáo viên

+ Phát huy hiệu quả hoạt động dự giờ thăm lớp, bồi dưỡng giáo viên, tổ chức hiệu quả các chuyên đề

+ Tổ chức tốt các cuộc thi, hội thi dành cho giáo viên, chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong trường

+ Tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu có kế hoạch cụ thể

+ Tổ chức 01 lần/năm học các hoạt động trao đổi giao lưu, giúp đỡ, chia sẻ về công tác quản lý giáo dục với trường kết nghĩa

+ Tiếp tục thực hiện tốt biện pháp ”Đảm bảo chất lượng đạt chuẩn bền vững học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học lên lớp 6”. Nâng cao chất lượng tuyển sinh vào lớp 10

2.2.4. Kiểm soát dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng và giảm tải kiến thức phù hợp với học sinh

          - Tổ chức rà soát kế hoạch dạy học thảo luận thống nhất nội dung tinh giảm xây dựng chương trình năm học 2018-2019.

- Thực hiện tinh giản nội dung dạy học trên cơ sở đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình gió dục phổ thông hiện hành và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học tại công văn số 5842/BGD&ĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT.

- Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục

- Tinh giản nội dung dạy học trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng, - Đảm bảo phù hợp với đối tượng học sinh

          - Kiểm soát, nhận xét phê duyệt kế hoạch dạy học của tổ nhóm chuyên môn, giáo viên trước khi thực hiện

          2.2.5. Xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn

          Năm học 2018-2019 nhà trường chọn mô hình “trường học sinh thái” tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình, tổ chức dạy học trên mô hình

          Quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên về mục đích, ý nghĩa của hoạt động xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn,

          Có các hoạt động dạy học trên mô hình, có kế hoạch, tài liệu, giáo án minh chứng và lưu trữ

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần IV

NHIỆM VỤ TỪNG THÁNG TRONG NĂM HỌC

 

THÁNG 8

* Kế hoạch cụ thể:

-  Chuẩn bị cơ sở vật chất chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho năm học mới.

- Ngày 01/8: GV tập trung tại trường và trả phép hè.

- Tham gia bồi dưỡng CM hè và học chính trị

- Tập trung học sinh, hướng dẫn học sinh lao động vệ sinh.

- Tổ chức biên chế lớp học. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập cho năm học mới.

- Thực học từ ngày 20/8/2018. ổn định nền nếp dạy học và các hoạt động khác.

- Tiếp tục cho HS lao động xây dựng cảnh quan, trang trí lớp học.

- Hoàn thiện công việc điều tra, cập nhật số liệu hoàn thiện hồ sơ phổ cập giáo dục

- Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới cùng với nhà trường.

-Thống nhất một số nội dung chuyên môn và các chuyên đề đã học trong hè.

- Triển khai và thực hiện cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tế và cuộc thi NCKH dành cho HS

- Rà soát xây dựng KH dạy học năm học 2018-2019

 

*Kế hoạch bổ sung:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

THÁNG 9

* Kế hoạch cụ thể:

 

- Duy trì  tốt nề nếp dạy – học

- Tổ chức  Khai giảng năm học mới ngày 05/9/2018

- Đăng kí thi đua GV+HS+các lớp chủ nhiệm, đăng kí  tên SKKN

- Hưởng ứng tham gia tháng ATGT

- Thành lập đội tuyển  bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trường môn sinh, lí  khối  6,7,8,9

- Khảo sát chất lượng HS đầu năm. Tiến hành bồi dưỡng, phụ đạo học sinh theo TKB nhà trường.

- Lập DSHS yếu, GV kí cam kết chất lượng

- Tiếp tục hoàn thiện xây dựng cảnh quan trường học, trang trí lớp học theo mô hình trường.

- Tiếp thu văn bản, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch: Đổi mới PPDH, sinh hoạt chuyên môn theo NCBH

- XD kế hoạch tổ chức trung thu cho HS

- Thi đua kỉ niệm ngày 15 Tháng 10 Bác Hồ kính yêu gửi thư cho ngành giáo dục.

- Dự giờ khảo sát giáo viên đầu năm 01 giờ / 1 GV+ Khảo sát GVG cấp tổ

-Tiếp tục thực hiện cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tế và cuộc thi NCKH dành cho HS

- SHCM theo kế hoạch: Tuần 2,4 trong tháng 9

- Tiếp tục rà soát hoàn thiện kế hoạch dạy học.

- Xây dựng quy chế Cm , chuẩn bị hội nghị viên chức đàu năm.

- Tổ chức Hội nghị phụ huynh đầu năm, bầu kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh

 

*Kế hoạch bổ sung:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

THÁNG 10

* Kế hoạch cụ thể:

- Tiếp tục duy trì tốt các nề nếp dạy và học  và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Tích cực phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi.

- Thực hiện có hiệu quả mô hình trường học mới

- Sinh hoạt chuyên đề cấp huyện theo hướng dẫn

-  Tiếp tục khảo sát và bồi dưỡng giáo viên giỏi ở tổ, đăng kí khảo sát giáo viên giỏi cấp trường.

- Tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo NCBH ở tổ chuyên môn, đổi mới PPDH tích cực. Thực hiện các chuyên đề về bồi dưỡng tay nghề sư phạm cho GV

- Tổ chức đêm Trung Thu cho HS

- Sơ kết Thi đua chào mừng ngày 15/10 ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Giáo dục.

- Phát động thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG cấp trường các môn, các khối lớp.

- Tham gia hội nghị cán bộ viên chức đầu năm đăng kí thi đua xây dựng các chỉ tiêu năm học, nền nếp dạy và học, kiện toàn các tổ chức đoàn thể

-Tiếp tục thực hiện cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tế và cuộc thi NCKH dành cho HS, đăng ký tên các sản phẩm NCKH nộp PGD.

- SHCM theo kế hoạch: Tuần 2,4 trong tháng 10

 

*Kế hoạch bổ sung:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

THÁNG 11

* Kế hoạch cụ thể:

- Duy trì tốt tất cả các nề nếp giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, duy trì số lượng học sinh các lớp.

- Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi theo TKB nhà trường

- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên, tổ chức khảo sát GVG cấp trường  hoàn thiện trong học kì I.

- Tiếp tục ôn thi HSG cấp huyện các khối lớp

- Chuyên đề cấp trường: Đối mới kiểm tra đánh giá học sinh, kiểm soát chất lượng học sinh trong dạy học THM. Môn thực hiện chuyên đề: Ngữ văn 9, Toán 9, Sinh 9

- Viết SKKN

- Tổ chức cuộc thi  Rung chuông vàng lần 3

- Tổng kết đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, phát động thi đua chào mừng ngày 22/12 ngày thành lập Quân Đội nhân dân Việt Nam.

- Thi HSG cấp trường khối 9, thành lập đội tuyển bồi dưỡng HSG cấp huyện

-Tiếp tục thực hiện cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tế và cuộc thi NCKH dành cho HS

- Tiếp tục trang trí lớp học theo mô hình trường

- Tiếp tục triển khai xây dựng các tiêu chí “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” Duy trì và nâng cao các tiêu chí của trường chuẩn.

- Triển khai thực hiện chuyên đề “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác

- Thực hiện chuyên đề tổ KHTN

- Tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù cho học sinh bán trú

- SHCM theo kế hoạch: Tuần 2,4 trong tháng 11

 

*Kế hoạch bổ sung:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

THÁNG 12

* Kế hoạch cụ thể:

- Duy trì tốt tất cả các nề nếp giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên, hoàn thành khảo sát GVG cấp trường, đánh giá kết quả.

- Thực hiện có hiệu quả mô hình trường học mới trong kiểm tra đánh giá HS

- Tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi.

- Kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện giáo viên.

- Kiểm tra học kì, đánh giá xếp loại Học sinh kì I, đánh giá xếp loại giáo viên kì I, tổ chức sơ kết học kì I. ( Theo kế hoạch chung của PGD )

- Tiếp tục ôn luyện đội tuyển thi HSG cấp huyện lớp 6,7 8, 9, tổ chức cho HS tham gia thi cấp huyện ( theo KH PGD)

- Sơ kết chào mừng ngày 22/12 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, phát động thi đua chào mừng ngày 3/2 ngày thành lập Đảng.

- Tiếp tục thực hiện cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tế và cuộc thi NCKH dành cho HS

- Hoàn thành SKKN nộp trường

- HS tham gia cuộc thi NCKH cấp huyện ( Theo KHPGD)

- Tiếp tục triển khai xây dựng các tiêu chí “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, rà soát, duy trì và nâng cao các tiêu chí của trường chuẩn.

- SHCM theo kế hoạch: Tuần 2,4 trong tháng 12

 

*Kế hoạch bổ sung:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

THÁNG 1 /2019

* Kế hoạch cụ thể:

- Tái giảng học kì II theo KHPGD

- Tiếp tục triển khai nhiệm vụ kì II theo đúng kế hoạch.

- Tiếp tục duy trì tốt các nề nếp giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

- Thực hiện chuyên đề cấp trường lần 2:  Đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với mô hình THM. Môn thực hiện chuyên đề: Vật lý 6, GDCD 9, Sử 7

- Duy trì tốt tất cả các nề nếp giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh

- Tiếp tục dự giờ bồi dưỡng giáo viên giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi.

- Nghiệm thu đề tài SKKN, chấm SKKN cấp trường

- Bồi dưỡng giáo viên giỏi cấp trường, chuẩn bị khảo sát đề nghị công nhận cấp huyện.

- HS tham gia cuộc thi NCKH cấp tỉnh ( nếu có)

- Thi học sinh giỏi cấp huyện ( theo lịch)

- Tổ chức hđ giáo dục đặc thù cho HS

- Tổ chức chuyên đề tổ KHXH

- Giải quyết chế độ nghỉ tết cho cán bộ giáo viên, tổ chức tốt phương án quản lý học sinh nền nếp dạy và học trước và sau tết

- SHCM theo kế hoạch: Tuần 2,4 trong tháng 1

 

*Kế hoạch bổ sung:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

THÁNG 2

* Kế hoạch cụ thể:

- Nghỉ tết Nguyên Đán theo đúng quy định, giữ vững nề nếp dạy và học trước và sau tết 

-  Duy trì tốt các nề nếp giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh

- Kiểm tra sau nghỉ tết, kiểm tra toàn diện giáo viên.

- Tham gia lao động  trồng cây đầu xuân.

- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi.

- HS lớp 9 tham gia ôn thi HSG cấp tỉnh ( nếu có )

- Gv tham gia khảo sát giáo viên giỏi cấp Huyện.

- Sơ kết thi đua chào mừng ngày 3/2 ngày thành lập Đảng

-  Phát động thi đua chào mừng 8/3, 26/3 ngày thành lập đoàn TNCSHCM.

- Thục hiện chuyên đề tổ KHTN:

- HS tham gia thi HSG cấp trường các môn văn hóa lớp 6,7,8, thành lập đội tuyển tổ chức ôn và thi cấp huyện

- SHCM theo kế hoạch: Tuần 2,4 trong tháng 2

 

* Kế hoạch bổ sung :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

THÁNG 3

* Kế hoạch cụ thể:

- Duy trì tốt tất cả các nề nếp giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh

- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi

- Tiếp tục tham gia khảo sát giáo viên giỏi cấp huyện (theo kế hoạch chung của huyện).

- Thực hiện chuyên đề cấp trường lần 3: Dạy học tích hợp liên môn và ứng dụng CNTT. Môn thực hiện: Ngữ Văn 8, Toán 8

- Tổng kết hđ thi đua, tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày 8/3 ; 26/3.

- Tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường

-  Học sinh lớp 9 dự thi chọn HS giỏi cấp tỉnh ( theo KH SGD )

 - Phát động thi đua chào mừng ngày 30- 4 và ngày 1-5.

- Thực hiện chuyên đề tổ KHXH

- Tiếp tục ôn luyện đội tuyển HS lớp 6,7,8 chuẩn bị  tham gia thi cấp huyện.

- SHCM theo kế hoạch: Tuần 2,4 trong tháng 3

 

* Kế hoạch bổ sung :

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

THÁNG 4

* Kế hoạc cụ thể:

- Duy trì tốt các nề nếp  giảng dạy và học tập của  giáo viên và học sinh

- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi.

- Tiếp tục nghiệm thu công tác bồi dư­ỡng học sinh yếu.

-  Chuẩn bị tốt các điều kiện để kiểm tra thi đua, kiểm tra toàn diện giáo viên, kiểm tra toàn diện Tổ khối chuyên môn trong trường học.

- Kiểm tra tiến độ cho điểm ở các môn học, chuẩn bị các điều kiện Tổng kết năm học, kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh, kiểm tra hoàn thiện hồ sơ học sinh khối 9 chuẩn bị các điều kiện xét tốt nghiệp THCS

- Thực hiện chuyên đề tổ KHTN

- Sơ kết thi đua Chào mừng ngày 30/4 và ngày 1/5.

- Tiếp tục ôn luyện đội tuyển HS lớp 6,7,8 tham gia thi cấp huyện, tổ chức cho đội tuyển tham gia thi HSG cấp huyện theo lịch của PGD

- SHCM theo kế hoạch: Tuần 2,4 trong tháng 4

* Kế hoạch bổ sung :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

THÁNG 5

* Kế hoạch cụ thể:

- Duy trì tốt các nề nếp  giảng dạy và học tập của  giáo viên và học sinh

- Kết thúc chương trình giảng dạy theo biên chế nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Kiểm tra hồ sơ HS, GV bàn giao TVP lưu hồ sơ năm học.

- Kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh, xét duyệt học sinh lên lớp, lưu ban, thi lại. Xét điều kiện công nhận học sinh hết chương trình THCS.

- SHCM theo kế hoạch: Tuần 2,4 trong tháng 5

- Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học của  giáo viên, xếp loại công chức và đánh giá chất lượng cán bộ.

- Bình xét thi đua, tổng kết năm học.

- Hướng dẫn học sinh vui chơi, học tập và bàn giao học sinh cho địa phương trong hè. Phối hợp với Đoàn thanh niên xã xây dựng kế hoạch giáo dục học sinh trong hè. Bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt hè.

- Tổ chức xét công nhận học sinh tốt nghiệp THCS

- Tham gia ôn tập cho học sinh lớp 9 thi vào PTTH

- Nghiệm thu về xây dựng trư­ờng học thân thiện, học sinh tích cực; rà soát số liệu phổ cập.

- Tổ chức tổng kết năm học

* Kế hoạch bổ sung :

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

THÁNG 6,7

* Kế hoạch cụ thể:

-  Tiếp tục ôn thi cho HS lớp 9 vào THPT

- Trả hồ sơ cho học sinh lớp 9 và tuyển sinh vào lớp 6 theo sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường

- Tham gia các đợt tập huấn của phòng giáo dục, của sở giáo dục (nếu có)

- Các giáo viên còn lại nghỉ phép theo quy định.

 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2018 – 2019. Yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo nhà trường;

- Tổng phụ trách đội;

- Tổ trưởng  tổ CM;

- GV  chủ nhệm lớp;

- Lưu VT;

                                       NGƯỜI XDKH

                                            Phó HT

               

 

 

 

                        Hoàng Phương Thùy

 

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG